Montera Kamin

Gör det själv

Visste du att du enkelt kan montera din braskamin själv!

Montera kamin med stålskorsten

Montering av en kamin kan variera beroende på modell och typ av kamin. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för att säkerställa att kaminen monteras korrekt och säkert. Innan monteringen startar, behöver ni även se till att ha eventuell bygganmälan / bygglov beviljat från kommunen. Ett s.k startbesked.

Här är några allmänna steg som kan vara till hjälp när ni ska montera er kamin med ny skorsten (Observera att detta är endast allmänna steg och att det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner och lokala byggnormer för att säkerställa att kaminen monteras korrekt och säkert. Om du är osäker på hur du ska montera din kamin, rådfråga din lokala sotare eller oss):

Såhär monterar du din braskamin

Steg 1

Placera kaminen på den plats där den ska monteras enligt tillverkarens instruktioner, dvs med korrekta avstånd från brännbart material. Se till att kaminen står rakt på underlaget. På vissa kaminmodeller finns ställfötter att reglera med. 

Steg 2

Markera ut centrum för skorstenens placering, med hjälp av en punktlaser eller ett lod. Markera centrum hela vägen genom huset om det är fler än ett våningsplan skorstenen ska monteras igenom.

Steg 3

Såga upp hålen, och se till att ni sågat tillräckligt stort. Det är lättare att såga korrekt storlek på en gång, än att behöva såga igen när skorstenen är monterad genom hålen. Hellre 1cm för mycket än för lite. Men som med allt, lagom är bäst! Såga inte större än vad genomföringsplåtarna täcker.

Steg 4

Kapa startadaptern i rätt höjd för er kamin, lägg eventuella runda genomföringsplåtar plåtar på plats, och trava sedan skorstenen genom huset. Vissa skorstenar ska en silikonrand monteras på insidan, och andra ska ett låsband spännas fast mellan bitarna. Följinstruktionsanvisningarna för ert skorstensfabrikat.

Steg 5

Installera taksteg/brygga och montera sedan takhuven.  Glöm inte eventuellt glidskydd! Sotarna kräver att glidskydd och taksäkerhet finns på plats inför besiktningen.

Steg 6

Nu är installationen klar, och ni behöver vänta in sotarens besiktning.

Steg 7

Besiktningen är godkänd, och kommunen har lämnat slutbesked. Ärendet hos kommunen är då klart, sotaren har godkänt installationen och det återstår bara för er att elda! Grattis ☺ Ni har höjt värdet på er fastighet, kommer sänka era värmekostnader, och har gjort ett grymt jobb helt själva. Det är något att vara stolt över!